Snoeibedrijf 'de Boomgaard'

Meer plezier met en van uw beplanting.

Erfbeplanting

erfbeplanting

Tuin en erf

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in uitvoer en advies over erfbeplanting. Daaronder verstaan we
 1. beheer van individuele bomen, struiken
 2. hoekjes in tuinen die problemen opleveren
 3. aanpak van hinder door beplanting
 4. opnieuw inplanten
 5. aanleg en beheer landschappelijke elementen zoals bosjes, singels en natuurlijke terreintjes

Liefhebberstuinen

Tuinliefhebbers weten precies wat ze wel en niet willen. Eigenlijk wil U er niemand bij hebben, want het is maar de vraag of die snapt wat U belangrijk vind. Toch loopt u misschien vast met specifieke problemen zoals:
 1. bomen of struiken groeien niet zoals u wil of nodig hebt
 2. overlast door beplanting (schaduw, hinder,...)
 3. te veel werk in de tuin (te zwaar, te weinig tijd,...)
 4. u weet niet meer hoe u problemen op kan lossen in de tuin

Erfbeplanting

Onder erfbeplanting verstaan we een ruimer gebied om het woonhuis. Denk aan singels, bomenrijen, bosjes, graslandjes,... Alles wat wat groter is als een border.
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in de uitvoer van beheer van dit soort elementen en zetten onze kennis en ervaring graag in om uw erf tot een ideale leefomgeving te maken.

Boomverzorging

Bomen hebben regelmatig onderhoud nodig om er voor te zorgen dat ze heel lang mee kunnen gaan.
Jonge bomen hebben begeleidingssnoei nodig om een duurzaam gestel op te bouwen; oude bomen hebben zorg nodig om:
 1. voorkomen onnodig hinder van takken
 2. voorkomen voortijdige takbreuk
 3. overlast door verkeerd groeiende takken
 4. contole veiligheid van boom
 5. aanpak gevaarlijke bomen en/of rooien
 • Misschien maakt u zich zorgen over uw (monumentale) boom. Wij kunnen naar uw boom kijken en aangeven of dit terecht is en welke mogelijkheden er zijn.

Van advies tot complete uitvoer

Ook als u het werk zelf wilt uitvoeren, maar niet weet wat u moet doen, dan kunt u na ons advies in uw eigen tijd en tempo aan de slag. Mochten er werkzaamheden zijn die u te gevaarlijk of te moei;ijk vind kunnen we ook dat gedeelte voor u uitvoeren.